20575 – Pràctiques de Marketing digital

Barcelona Activa
Descripción de la oferta

Tasques:

Gestió integral de xarxes socials amb creació de continguts, programació,control de mètriques i estadístiques, informe de resultats i atenció al’usuari. Actualització i manteniment de fitxes my business a Google, ambpublicacions de fotografies i continguts, i resposta a ressenyes. Actualitzacióde pàgines web desenvolupades amb wordpress, tant de plugins com de continguts,i accions aplicades a optimitzar el Seo. Suport en l’estratègia digital per alsevents offline com són la creació i programació de News letter, disseny,conceptualització, estratègia i programació de campanyes i continguts.

  

Detalle de la oferta
  • SalarioPrácticas
  • ExperienciaSin experiencia
  • TutorNo procede
  • Contratación tras las prácticasNo procede
  • Ayuda al estudio200 euros/mes